Saturday, March 31, 2007

blog En Wahi PKG Kalumpang

En Wahi PKG Kalumpang telah mencuba satu blog yang mungkin boleh dikongsikan bersama. Terima kasih kepada En Wahi kerana bersama-sama KUTV PPDHS untuk mengembangkan wadah seperti ini. Semoga ini akan menjadi penggalak lagi kepada semua guru khususnya penyelaras makmal komputer di daerah Hulu Selangor.

Disediakan oleh:
KUTV PPDHS
31.03.2007
12 Rabiulawal 1428.